Betaalbaar & haalbaar wonen

Lees hier het verslag van deze avond.

donderdag​ 13​ september ​(19u30​)
Pand.A, Conservatoriumplein 1, Kortrijk

Is wonen in Kortrijk haalbaar voor iedereen? Voor jong en oud, voor rijk én arm? Is het betaalbaar? En zal wonen in de stad ook in de toekomst mogelijk blijven voor onze kinderen en kleinkinderen?

Tijdens deze eerste sessie geven we Kortrijkzanen en professionals het woord, en laten lokale politici reageren. Welke maatregelen zien zij op korte en op lange termijn? En wat denken experts en professionals hiervan: zijn de maatregelen realistisch, en verzekeren ze de haalbaarheid van het wonen in de stad? Mieke Clarissimo (stafmedewerker Ruimtelijk & Economische Stadsontwikkeling Stad Kortrijk), Björn Mallants (directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen) en Jürgen Vandamme (vastgoedmakelaar) geven antwoorden.

Bekijk alvast de getuigenissen van Nathalie, Machteld en Anneleen over het huren van een woning in Kortrijk.

De volgende politici hebben al hun komst bevestigd:

  • Marniek De Bruyne (Kortrijk Vooruit)
  • Jacques Demeersseman (Vlaams Belang)
  • Filip Desmet (PVDA)
  • Astrid Destoop (CD&V)
  • Piet Lombaerts (N-VA)
  • Matti Vandemaele (Groen)
  • Maxim Veys (sp.a)

Schrijf je hier in


Even terug naar 2016…

Naar aanleiding van 17 oktober 2016 , de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Het centrale thema: is ‘wonen’. A’kzie, de Kortrijkse vereniging waar armen het woord nemen, sprak haar brede netwerk aan en verzamelde verschillende sociale organisaties en initiatieven die specifiek actief zijn op het gebied van wonen op één menukaart. Gemeenteraadsleden en leden van de Kortrijkse OCMW-raad werden uitgenodigd voor een inleefmoment die ze à la carte konden kiezen uit het brede aanbod.

Zo liep schepen Bert Herrewyn (sp.a) een namiddag mee met de Energiesnoeiers, ging gemeenteraadslid Christine Depuydt (CD&V) op de koffie, vergezeld door een woonzorgverleenster van het CAW, bracht OCMW-raadslid David Wemel (Groen) een nacht door in de mannenopvang en zoveel meer. OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a) werd vrijwilliger bij de woonclub en burgemeester Van Quickenborne (Open VLD) liep stage bij de Wijkteams van OCMW Kortrijk. Wout Maddens (Open VLD) ervoer wat de job van ‘renovatiebegeleider’ inhoudt.

Leden van A’kzie leerden bij Quindo hoe ze zelf video-interviews konden afnemen. De verschillende politici werden na hun inleefmomenten aan de tand gevoeld over hun verwachtingen, verontwaardigingen en gedetecteerde behoeftes.

De Quindo-reporters kwamen tijdens de opnames en interviews in aanraking met verschillende problemen en situaties in de Kortrijkse binnenstad. De verdoken armoede in Kortrijk is schrijnend. Het is duidelijk dat een dak boven het hoofd hebben lang niet de enige voorwaarde voor goed wonen is. Energieprijzen, discriminatie op de woningmarkt, uitgestelde renovatienoden…, het probleem is er een met vele vertakkingen.

De sociale huisvestingsmaatschappijen waar zo vaak naar verwezen wordt, blijken niet altijd een garantie voor een kwalitatieve woning die aan de nodige basisbehoeftes voldoet. Naast heel wat woningen op de private woonmarkt blijken ook huizen van deze organisaties jammergenoeg tot de erbarmelijkste van Kortrijk te behoren. De lokale politici zijn wakkergeschud en doen al in hun interviews beloftes voor een toekomstig beleid.

Met veel dank aan Quindo voor gebruik van deze reportages