Haalbaar en betaalbaar wonen

Huren in Kortrijk: inwoners getuigen

Een woning huren in Kortrijk: hoe doe je dat? Hoe geraak je aan een appartement? Hoeveel geld spendeer je aan de huur van je woning? Hoe lang duurt het eer je een sociale woning vindt?

Nathalie, Anneleen en Machteld wonen in Kortrijk en vertellen over hun ervaringen met huren in Kortrijk.

Op donderdag 13 september gaan we hierover in gesprek met verschillende Kortrijkzanen en laten lokale politici reageren. Welke maatregelen zien zij op korte en op lange termijn? En wat denken experts hiervan: zijn de maatregelen realistisch, en verzekeren ze de haalbaarheid van het wonen in de stad?

Afspraak op 13 september (19u30) in Pand.A, Conservatoriumplein 1 in Kortrijk.